• 4
  • 2
  • 8
  • 6

GÜNDÜR ÜRETİYORUZ

Hammadde Depolari
Hammadde Depolari

Hammadde Depolama Uygulamaları

Toz ve tanecikli yapıdaki malzemelerin güvenli stoklanması için silo, depo, bunker, tank uygulamaları.

Kamyondan depodan siloya malzeme taşıma sistemleri Çuval ve big bag ile gelen hammaddelerin silolara aktarılması Silolardan üretim hattına hammadde nakil sistemleri Big bag boşaltma sisteminden üretim tesisine malzeme taşınması Üretimden çıkan ürünlerin silolara aktarma uygulamaları Silodan kamyon ve silobasa malzeme aktarım sistemi Silo çıkışından big bag dolum makinasına malzeme aktarımı Üretim hattından çıkan tozların filtrelere aktarımı, toz toplama sistemleri Toz toplama jet filtre sisteminden stok silosuna toz nakil sistemi

Sanayi Mahallesi 60153 Nolu Cadde No:3 Gaziantep